Jognyilatkozat (Privacy and Cookies)

Adatvédelmi irányelv

A személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos vonatkozó jogszabályok értelmében a Gunnebo AB („Gunnebo", „mi"), székhely: Johan på Gårdas Gata 7, 402 26 Gothenburg, Sweden, a jelen Adatvédelmi irányelvvel („Irányelv") összhangban az általa gyűjtött, felhasznált és kezelt Személyes adatok tekintetében „Adatkezelőnek" minősül.

A Gunnebo számára fontos a személyes adatok védelme. Elkötelezetten vállaljuk a velünk üzleti kapcsolatba kerülő magánszemélyek, weboldalaink látogatói és felhasználói vagy mások által a Gunnebo rendelkezésére bocsátott összes Személyes adat védelmét.  A Személyes adatok olyan információk, amelyek azonosított vagy azonosítható élő magánszemélyhez köthetők. 

Jelen Irányelvben bemutatjuk, milyen Személyes adatokat gyűjtünk, milyen módokon használhatjuk fel és kezeljük őket, illetve milyen jogokkal rendelkezik Ön a Személyes adataival kapcsolatban. Mielőtt bármely Személyes adatát megadná nekünk, vagy megkezdené weboldalunk böngészését, olvassa végig ezt az Irányelvet, és gondolja át, hogy elfogadja-e az adatvédelmi gyakorlatunkat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy weboldalunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Jelen Irányelv ezekre a külső felekhez tartozó oldalakra nem vonatkozik, ezért javasoljuk, hogy mindig ellenőrizze az Ön által meglátogatott weboldalak adatvédelmi és biztonsági irányelveit. Mi csak az általunk gyűjtött adatok védelméért és biztonságáért vállalunk felelősséget, és nem vagyunk hatással arra, hogy külső felek milyen tevékenységet végeznek az Ön adataival kapcsolatban.

A jelen Közleményben meghatározott kifejezések magyarázatát lásd az alábbi Szószedetben.

Kiknek a Személyes adatait gyűjtjük?

A Gunnebo számos, az üzleti tevékenysége során a vállalattal kapcsolatba kerülő magánszemély Személyes adatait gyűjti, többek között:

 • beszállítóink, ügyfeleink és más üzleti partnereink képviselői;
 • velünk szerződésben álló felek;
 • weboldalunk felhasználói;
 • velünk bármilyen formában kapcsolatot felvevő magányszemélyek; és
 • álláshelyekre jelentkezők.

Hogyan gyűjtjük a Személyes adatokat?

Az akaratlagosan és önként a rendelkezésünkre bocsátott Személyes adatok online és offline módon is eljuthatnak hozzánk. Személyes adatokat akkor gyűjtünk, amikor Ön:

 • a weboldalunkra látogat és/vagy kitölti valamelyik internetes űrlapunkat;
 • felveszi a kapcsolatot ügyfélszolgálati központunkkal, vagy bármely más módon információt kér tőlünk;
 • a telephelyeinkre látogat;
 • megrendelést nyújt be nekünk;
 • közösségi hálózati weboldalakon, külső felek alkalmazásain vagy hasonló technológiák használatával kommunikál velünk;
 • feliratkozik a blogunkra, hírleveleinkre, e-mailjeinkre; és
 • meglátogatja valamelyik kereskedelmi standunkat egy kiállításon.

Olyan információkat is gyűjthetünk, amelyek külső forrásokból jutnak tudomásunkra, például abból eredően, hogy Ön egy másik, de általunk üzemeltetett webhelyet használ, vagy velünk kapcsolatban álló külső felektől, például alvállalkozóktól.

Milyen Személyes adatokat gyűjtünk?

A Gunnebo üzleti tevékenysége keretében különféle Személyes adatokat gyűjthet be Öntől, például: név, nem, munkaköri beosztás, fényképes azonosító, e-mail-cím, lakcím és más kapcsolattartási adatok, az Ön vállalkozásával és egyéb érdekeltségeivel kapcsolatos adatok, az Önnel folytatott kommunikáció tárolt adatai (beleértve a tárgyalásokon készült jegyzeteket), az Ön rendelkezésére bocsátott vagy érdeklődésére számot tartó Gunnebo-termékek és -szolgáltatások, továbbá pénzügyi és fizetési információk.

Amikor a weboldalunkat használja, begyűjtünk bizonyos szabványos adatokat, amelyeket az Ön böngészője a weboldalunknak küld. Ezek közé olyan technikai információk tartoznak, mint az Ön IP-címe, böngészőjének típusa, operációs rendszere, nyelve, időzóna-beállítása, hozzáférési időpontjai, országa és az esetleges hivatkozó weboldalcímek.

A Személyes adatok feldolgozásának célja

A Személyes adatokat az alábbi célokból dolgozzuk fel:

 • információk átadása, valamint a megrendelt termékek és szolgáltatások rendelkezésre bocsátása;
 • értesítés a szolgáltatások esetleges változásairól, és információk átadása olyan hasonló árukról és szolgáltatásokról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot;
 • információk átadása piaci környezetünkről, eseményeinkről, termékbemutatóinkról;
 • kommunikáció Önnel és külső felek kapcsolattartóival;
 • weboldalunk adminisztrációja, valamint termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése;
 • a weboldalunk használatával kapcsolatos statisztikai elemzések összeállítása;
 • megfelelés a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak; továbbá
 • egyéb, üzletvitellel kapcsolatos célok, például tárgyalás, szerződések megkötése és teljesítése, fiókok és adatrekordok kezelése, a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységek támogatása, jogi, szabályozási és belső vizsgálatok, valamint adósságkezelés.

Munkaerő-felvétel

Ha weboldalunkon keresztül vagy más módon valamilyen állásra jelentkezik, további, részletesebb Személyes adatokat fogunk gyűjteni Önről, például a képesítéseivel és szakmai előéletével kapcsolatos információkat, külső felekről származó referenciákat és állásinterjún készült jegyzeteket. Emellett más információkat is kérhetünk Öntől, például az érdeklődési körével vagy az Önt érdeklő állások jellegével kapcsolatban. A Gunnebónak álláspályázatokkal kapcsolatban átadott Személyes adatokat minden esetben a Munkaerő-felvételi közleményünkkel összhangban  kezeljük.

A Személyes adatok Gunnebo által végzett feldolgozásának jogi alapja

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében a Gunnebónak meg kell határoznia, milyen jogi alapon végzi a Személyes adatok feldolgozását. A Személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának fent meghatározott céljaival összhangban a Személyes adatok Gunnebo által végzett feldolgozásának jogi alapja jellemzően az alábbiak valamelyike lesz:

 • az Ön beleegyezése;
 • valamely, Önnel vagy más magánszemélyekkel kötött szerződés végrehajtása;
 • a Gunnebo vagy külső feleinek jogos üzleti érdekei; vagy
 • megfelelés jogi kötelezettségeinknek.

Kivel osztjuk meg a Személyes adatokat?

A Gunnebo a Személyes adatokat megoszthatja a vállalaton belüli olyan személyekkel, akiknek üzleti vagy jogi szempontok miatt az adott információk „ismerete szükséges", például olyan adminisztratív feladatok elvégzéséhez, mint a számlák feldolgozása vagy a Gunnebónak küldött kérdések továbbítása a vállalaton belüli megfelelő részlegnek.

A Személyes adatokat közölhetjük olyan külső felekkel, mint például a hatóságok, a Gunnebo tanácsadói, informatikai szolgáltatók és az Ön által igényelt szolgáltatások biztosítása céljából a Gunnebo által megbízott külső felek; a Gunnebo weboldalán megjelenő vagy ott más módon elérhető anyagok szellemi tulajdonjogának védelme érdekében; jogi vagy más szakértői tanács igénybevételéhez; jogi keresetnek vagy jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében; illetve a Gunnebo weboldalára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek betartatásához.

A Személyes adatokat valamely üzleti tevékenység vagy eszközök eladása, megvásárlása vagy egyesítése esetén is átadhatjuk külső feleknek, beleértve az ilyen üzleti tevékenység vagy eszközök potenciális eladóit.

Mivel a Gunnebo világszerte végez tevékenységet, a rendelkezésre bocsátott Személyes adatokat a globális Gunnebo csoport bármely entitásával megoszthatjuk. Ezek a vállalati entitások kötelesek megőrizni az adatok titkosságát, és a jelen Irányelvben meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatják fel őket.

Előfordulhat, hogy a felhasználók számára lehetővé tesszük megjegyzések, bejegyzések, esetleírások vagy más információk megoldását. Ha úgy dönt, hogy ilyen jellegű információt küld be nekünk, a beküldött információk nyilvánosan elérhetővé válhatnak. Mások, akik az ezeken a területeken rendelkezésre bocsátott információkhoz hozzáférnek, azokat elolvashatják, begyűjthetik és felhasználhatják.

Végül megoszthatunk nem-személyes adatokat más, fentebb nem meghatározott külső felekkel. Ilyen esetben az információkat összevonhatjuk vagy azonosításra alkalmatlanná tehetjük oly módon, hogy a külső fél az adatokat lehetőleg ne tudja személyekhez, számítógépekhez vagy eszközökhöz kötni. Az összevonás azt jelenti, hogy több személy nem-személyes adatait oly módon egyesítjük, hogy a kapott adatok nem köthetők egyetlen személyhez. Az azonosításra alkalmatlanná tétel azt jelenti, hogy megkísérelünk eltávolítani vagy átalakítani bizonyos olyan adattartalmakat, amelyek segítségével az adatokat konkrét személyhez lehetne kötni.

A Személyes adatok átvitele

Felhívjuk a figyelmét, hogy azok a személyek, akiknek a Gunnebo a jelen Irányelv értelmében átadhatja az Ön Személyes adatait, az Önétől eltérő országban is tartózkodhatnak, és előfordulhat, hogy ezek az országok az Ön országáénál alacsonyabb szintű adatvédelmi követelményeket határoznak meg. Jelen Irányelv elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy a Személyes adatai az Önétől eltérő országba is átvihetők.

Amennyiben a Személyes adatokat országhatárokon túlra továbbítjuk, megtesszük a jogszabályok által megkövetelt lépéseket a Személyes adatok védelmét szolgáló kielégítő biztosítékok, valamint a jelen Irányelv szerinti kezelésüket garantáló intézkedések életbe léptetésére. Az EGT vagy az Egyesült Királyság területén tartózkodó jelentkezők weboldalunkon a http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form vagy e-mailben privacy@gunnebo.com címen elérhető Kapcsolatfelvétel űrlap használatával igényelhetik tőlünk a Személyes adataik és adatvédelmi jogaik védelmére ezen körülmények között általunk életbe léptetett biztosítékok másolatát.

Biztonság

A Gunnebo minden észszerű technikai és szervezeti biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Személyes adatokat megóvja a véletlenszerű vagy törvényellenes megsemmisítésről, véletlenszerű elvesztéstől és jogosulatlan hozzáféréstől, megsemmisítésről, helytelen használattól, módosítástól vagy közzétételtől.

Adatrekordok tárolása

A Személyes adatokat csak annyi ideig őrizzük meg, amíg az szükséges arra a célra, amelyre be lettek gyűjtve. Ez azt jelenti, hogy az adatokat és adatrekordokat (beleértve a Személyes adatokat) megsemmisítjük vagy töröljük a rendszereinkből, ha már nincs szükség rájuk. Az, hogy az egyes adatrekordokat mennyi ideig őrizzük meg, attól függ, hogy milyen jellegű Személyes adatokat tartalmaznak.

Az Ön jogai

A vonatkozó adatvédelmi törvények a szervezetek által velük kapcsolatban tárolt Személyes adatok tekintetében jogokkal ruházzák fel a magánszemélyeket.  Amennyiben:

 • szeretne másolatot igényelni az Önnel kapcsolatosan tárolt Személyes adatokról; vagy
 • szeretné kérni Személyes adatainak pontosítását, törlését vagy feldolgozásuk korlátozását,

kérjük, nyújtsa be írásos kérelmét a Gunnebo AB részére az privacy@gunnebo.com segítségével.

[Ha úgy dönt, hogy nem kíván e-mailben, telefonon vagy postán kereskedelmi kommunikációs anyagokat kapni tőlünk, az ilyen kommunikációs anyagok fogadásának lemondásához kattintson az összes kereskedelmi e-mail alján megtalálható „leiratkozás" hivatkozásra, és frissítse a személyes beállításait, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot privacy@gunnebo.com

Kérdések és panaszok

Ha aggálya vagy panasza van azzal kapcsolatban, ahogyan a Gunnebo a Személyes adatait felhasználta, első lépésként keresse meg a problémával a Gunnebót írásban, a weboldalunkon a http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form címen elérhető kapcsolatfelvételi adatokat használva vagy az privacy@gunnebo.com e-mail-címen keresztül.

Ha nem találja kielégítőnek azt, ahogyan a Gunnebo az aggályát vagy panaszát kezeli, az ügyet előterjesztheti az Ön országában illetékes Adatvédelmi Hatóságnál.

A jelen Irányelv módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Irányelvet a módosított Irányelv weboldalunkon való közzétételével bármikor módosíthassuk vagy kiegészíthessük. Az Ön felelőssége, hogy az Irányelvet mindig áttekintse, amikor információt küld be nekünk, vagy megrendelést ad le.

Cookie-k

A cookie (süti) egy kis adatfájl, amelyet a weboldalak felkeresésükkor a merevlemezen elhelyezhetnek. A cookie-fájl olyan információkat (például egy felhasználói azonosítót) tartalmazhat, amelyek használatával a weboldal nyomon tudja követni, mely oldalakat látogatta meg a felhasználó, és milyenek a személyes beállításai. A cookie-k csak olyan Személyes adatokat tartalmazhatnak, amelyeket személyesen a felhasználó ad meg.  A cookie-k nem képesek a merevlemezről adatokat vagy más weboldalak által létrehozott cookie-fájlokat beolvasni.

A Gunnebo a cookie-kat arra használja, hogy nyomon kövesse a felhasználói forgalom mintázatait, illetve hogy jobb szolgáltatást nyújthasson a felhasználóknak, amikor a weboldalra látogatnak.

A felhasználók beállíthatják a böngészőjüket úgy, hogy értesítse őket, amikor cookie érkezik, és felkínálja a cookie elfogadásának vagy elutasításának lehetőségét. A böngészőben a funkciót kikapcsolva a felhasználók az összes cookie-t is elutasíthatják. A Gunnebo weboldal teljes funkcionalitásának biztosításához azonban a cookie-k használata szükséges.

Amikor egy felhasználó először látogat a Gunnebo weboldalára, egy értesítés jelenik meg, amely tájékoztatást ad arról, hogy a weboldal cookie-kat használ.

Közösségi médiás funkciók

A Gunnebo.com olyan közösségi médiás funkciókat is kínál, mint a megosztás vagy követés gomb. Ezek a funkciók rögzíthetik a felhasználó IP-címét, a webhelyen belül meglátogatott oldalakat, és a funkció megfelelő működését biztosító cookie-t helyezhetnek el az eszközön.

A közösségi médiás funkciókat vagy külső fél szolgáltatja, vagy közvetlenül kerülnek kiszolgálásra a weboldalainkon. Ez az Irányelv ezekre a funkciókra nem vonatkozik. Az ezekkel a funkciókkal folytatott interakciókat az őket biztosító vállalatok adatvédelmi irányelve és egyéb irányelvei szabályozzák.

Visszajelzés

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megismerjük az Ön véleményét irányelveinkről. Ha bármilyen visszajelzése van a jelen Irányelvről, kérjük, küldjön nekünk egy e-mailt az privacy@gunnebo.com címre.

Utoljára frissítve: [15/02/2018]

Szószedet

Adatkezelő   Az adatok feldolgozásának céljait és módszereit meghatározó fél. 
Adatvédelmi Hatóság 
A személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos ügyekben illetékes felügyelő hatóság a Gunnebo és/vagy a Gunnebo csoport valamely vállalatának székhelye szerinti joghatóságban.
Európai Gazdasági Térség (EGT) 
Az EGT Izland, Liechtenstein és Norvégia mellett az Európai Unió összes tagállamát magában foglalja.  
Személyes adatok 
Azonosított vagy azonosítható magánszemélyhez kapcsolódó információk (vagyis a Gunnebo alkalmazottaival, a vele szerződésben álló felekkel, jelentkezőkkel, alvállalkozók és beszállítók alkalmazottaival, a termékeinket használó szerződő felekkel, vásárlókkal, ügyfelekkel és a weboldalunkat vagy szolgáltatási központjainak használó magánszemélyekkel kapcsolatos adatok).  Ide tartoznak többek között a nevek, címek, e-mail-címek, álláspályázatok, felhasználói fiókok adatai és a kapcsolattartási adatok. A Személyes adatok közé tartozhatnak a böngészési információk (pl. egy bizonyos cookie-hoz társított adatok) és IP-címek is, amennyiben az ilyen adatok magánszemélyhez köthetők.  
Feldolgozás 
Bármely művelet végzése a Személyes adatokkal; ide tartozik begyűjtésük, elérésük, tárolásuk, kombinálásuk más adatokkal, megosztásuk külső féllel, illetve akár törlésük.