Munkaerő-felvételi adatvédelmi közlemény

1. Bevezetés

Jelen Közlemény célja, hogy bemutassuk, hogyan kezeli a Gunnebo az álláshelyekre jelentkezők Személyes adatait, és az adatvédelmi jogszabályok értelmében milyen jogai vannak a jelentkezőknek. Jelen Közleményben az ilyen jellegű információkra „Jelentkezési adatok" néven hivatkozunk.

Jelen Közlemény az álláspályázati oldalakon, a LinkedInen, a Gunnebo weboldalán vagy intranetes rendszerén keresztül, illetve a külső felek közreműködésével, például munkaerő-közvetítő ügynökségeken és álláskereső oldalakon keresztül benyújtott jelentkezésekre vonatkozik. Vonatkozik továbbá az egyéb csatornákon, például postán vagy e-mailben benyújtott jelentkezésekre is.

A jelen Közleményben meghatározott kifejezések magyarázatát lásd az alábbi Szószedetben.

2. Áttekintés: a Gunnebo 10 adatvédelmi alapelve

A Gunnebo a Jelentkezési adatok tekintetében a Gunnebo 10 adatvédelmi alapelve szerint jár el:

 1. Méltányosság és átláthatóság: A Gunnebo tájékoztatást nyújt az embereknek arról, hogyan dolgozza fel az adataikat.
 2. Törvényes feldolgozás: A Jelentkezési adatok feldolgozását kizárólag jóhiszemű, törvényes okból végezzük.
 3. Célhoz kötöttség: Jelentkezési adatokat kizárólag a Gunnebo pontosan meghatározott üzleti céljaihoz köthetően gyűjtünk. Ha a Jelentkezési adatokat új célból is fel akarjuk használni, meg kell győződnünk róla, hogy a kettő összeférhető-e.
 4. Adatminimalizálás: Kizárólag annyi Jelentkezési adatot dolgozunk fel, amennyire szükségünk van, nem többet.
 5. Pontosság: Ügyelünk a Jelentkezési adatok pontosságára, teljességére és naprakészségére.
 6. Tárolási időtartam: A Jelentkezési adatokat kizárólag annyi ideig tartjuk meg, ameddig szükségünk van rájuk. Ha a Jelentkezési adatokra már nincs szükségünk, törölnünk vagy anonimizálnunk kell őket.
 7. Biztonság: A Gunnebo Jelentkezési adatait megóvjuk attól, hogy elvesszenek, vagy ellopják őket. Ügyelünk rá, hogy a Jelentkezési adataink védelméről a szolgáltatóink is gondoskodjanak.
 8. Magánszemélyek jogai: Magánszemélyek számára lehetővé tesszük, hogy Jelentkezési adataikhoz hozzáférjenek, azokat kijavítsák vagy töröljék, illetve hogy megtiltsák azok bizonyos célokra való felhasználását.
 9. Jelentkezési adatok továbbítása: Óvintézkedéseket teszünk, mielőtt a Jelentkezési adatokat Európán kívülre továbbítanánk.
 10. Felelősségvállalás: A Gunnebo lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Jelentkezési adatok feldolgozásában megfeleljen a jelen 10 adatvédelmi alapelvnek.

3. Milyen Jelentkezési adatokat gyűjt a Gunnebo?

A Gunnebo a munkaerő-felvételi folyamat során általában csak olyan Jelentkezési adatokat gyűjt, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jelentkezők adott pozícióra való alkalmasságát felmérje. Ide az alábbi kategóriák tartozhatnak:

 • az álláspályázati oldalakon fiók regisztrációjához szükséges információk („Profil"), például személyes e-mail-cím;
 • olyan információk, amelyeket a jelentkező azért ad meg, hogy a Gunnebo valamely álláshirdetésére jelentkezve bemutassa önmagát, képességeit és bizonyos pozíciókra való alkalmasságát, például név, kapcsolatfelvételi adatok, nemzetiség, szakmai képesítések, korábbi munkahelyek, személyes érdeklődési körök, tapasztalatok vagy az önéletrajz egy példánya;
 • a Gunnebo által a munkaerő-felvételi folyamat eredményeképpen összegyűjtött információk, például a jelentkező értékelőközpontoknál, interjú során vagy egyéb felmérésen mutatott teljesítménye, illetve a referenciaként megjelölt személyek által megadott információk; továbbá
 • a weboldalunk használatával kapcsolatos információk, például a jelentkező IP-címe. Az ilyen adatokat cookie (süti) technológiával is gyűjthetjük. A Gunnebo cookie-k használatával kapcsolatos további információkért tájékozódjon a Weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelvekből .

A büntetőjogi felelősséggel kapcsolatos Személyes adatokat és egészségügyi információkat csak akkor gyűjtünk, ha azt a helyi jogszabályok engedélyezik.

Az általunk kért információkról közöljük, hogy azok megadása kötelező vagy opcionális-e.

4. Mit tesz a Gunnebo a Jelentkezési adatokkal?

A Jelentkezési adatok fő felhasználási céljai az alábbiak:

 • az álláspályázatok alátámasztása és feldolgozása, például annak felmérése, megfelel-e a jelentkező a munkaköri leírásnak, hogy így meghatározhassuk a jelentkezők szűkebb körét, és ellenőrizhessük a jelentkezők által rendelkezésre bocsátott referenciákat és szakmai képesítéseket;
 • jelentkezési folyamataink javítása, például annak biztosítása, hogy weboldalunk, intranetes rendszerünk és álláspályázati portálunk kialakítása felhasználóbarát, az ott elérhető tartalom pedig megfelelő és jól használható legyen; továbbá
 • [megfelelés a Magatartási kódexünknek, például hogy működésünk összhangban legyen meghatározott értékeinkkel, illetve – különösen az egyenlő lehetőségek biztosítása érdekében – felügyeleti célokból].

  A munkaerő-felvételi folyamat során az „Alkalmazást megelőző ellenőrzések" elősegítésére a rendelkezésre bocsátott Jelentkezési adatokat ellenőrizhetjük, és/vagy a jelentkezőkön kívüli más forrásokból is gyűjthetünk Személyes adatokat a jelentkezőkről. Ezek körébe tartozhat a képesítések, vezetői tisztségek, pénzügyi előzmények (pl. csődeljárás) vagy a bűnügyi előélet ellenőrzése. Amennyiben erre sor kerül:
 • a jelentkezőt előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy a Jelentkezési adatainak mely elemeit fogjuk ellenőrizni, egyúttal bemutatjuk az Alkalmazást megelőző ellenőrzések lebonyolítási módját; továbbá
 • büntetőjogi felelősséggel kapcsolatos információkat (amennyiben gyűjtünk ilyeneket) és egészségügyi információkat kizárólag hivatalos, jogosult forrásból, a vonatkozó jogszabályok betartásával szerzünk be.

  Amennyiben a megpályázott szerepkör jellege miatt szükséges és helyénvaló, a munkaviszony megkezdése előtt a jelentkezőktől kérhetjük alkohol- és drogvizsgálat elvégzését is.

  FONTOS: Ha azt közli, hogy nincs joga abban az országban dolgozni, amelyben az adott pozícióra jelentkezik, a rendszer a jelentkezését automatikusan elveti, így azt a Gunnebo nem fogja érdemben vizsgálni. Ha azonban bővebb magyarázatot kíván adni az életkörülményeiről, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 9. szakaszban megadott elérhetőségen.

  A Gunnebo csak ott dolgozza fel a Jelentkezési adatokat, ahol erre jogi alapja van. A Gunnebónak általában azért kell feldolgoznia a Jelentkezési adatokat, mert erre szükség van ahhoz, hogy eldönthessük, kívánunk-e munkaszerződést kötni a jelentkezővel. Emellett előfordulhatnak olyan adatfeldolgozási elemek is, amelyek a jelentkező beleegyezésén alapulnak (amelyet a jelentkező visszavonhat), illetve amelyek jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy jogos üzleti érdekeink képviselete miatt szükségesek (például amikor fontos, hogy jelentkezőink hátterét kellőképpen megismerjük ahhoz, hogy hatékonyan végezhessük munkaerő-felvételi szolgáltatásunkat).

5. Ki ismerheti meg a Jelentkezési adatokat?

a.       A Gunnebo szervezetén belül

A Gunnebo a Jelentkezési adatokhoz való hozzáférést azokra a személyekre korlátozza, akiknek az adott információk „ismerete szükséges". A Gunnebo szervezetén belül például bizonyos személyek hozzáférést kapnak a Jelentkezési adatokhoz, hogy az álláspályázatokat feldolgozhassák és a munkaerő-felvételi folyamatot irányítsák.

b.      A Gunnebo szervezetén kívül

A munkaerő-felvételi folyamatok lebonyolítása és irányítása érdekében a Gunnebo a Jelentkezési adatokat arra jogosult külső szolgáltatókkal is megosztja. Előfordulhat például, hogy a jelentkezők Személyes adatait olyan szolgáltatókkal osztjuk meg, akik a jelentkezések szűrését és a jelentkezők által a Gunnebónak megadott információk ellenőrzését végzik. Ennek körébe tartozik az akadémiai és szakmai képesítések ellenőrzése.

A Gunnebo a Jelentkezési adatokat általában csak az alábbi esetekben adja át a Gunnebo és alvállalkozói által alkotott körön kívüli harmadik félnek:

 • ha erre jogszabály kötelezi;
 • a rendőrség vagy más végrehajtó hatóság közreműködésre vonatkozó jogszerű kérelmére; továbbá
 • ha ez a Gunnebo külső jogászaitól igényelt jogi tanácshoz vagy külső féllel folyamatban lévő peres eljárással kapcsolatban szükséges.

6. Mennyi ideig tartja meg a Gunnebo a Jelentkezési adatokat?

A Jelentkezési adatok megtartását a belső adattárolási irányelveinkkel és eljárásainkkal összhangban végezzük. Jellemző esetben, ha a pályázat sikertelen (vagy ha a jelentkező elutasítja a pozíciót) a Jelentkezési adatokat általában (az adott helyen érvényes jogi szabályozástól függően) [6–18 hónapon] belül semmisítjük meg, hogy megfeleljünk a jogszabályi kötelezettségeinknek, ugyanakkor a jelentkezővel újból felvehessük a kapcsolatot, ha egy másik megfelelő pozíció nyílik. Ha további információkat szeretne megtudni a Jelentkezési adatok megtartásáról, kérjük, vegye fel a velünk a kapcsolatot.

Ha a pályázat sikeres, és a jelentkező a Gunnebo alkalmazottja lesz, a Személyes adatait a belső adattárolási irányelveinkkel és eljárásainkkal összhangban végezzük. A munkaviszony megkezdésekor további információkat is nyújtunk.

7. Hol tárolja a Gunnebo a Jelentkezési adatokat?

A jelentkezőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a Jelentkezési adataik a feldolgozás során a lakóhelyük szerinti országon kívülre is kerülhetnek és tárolásukra ilyen helyen is sor kerülhet, ahol kevésbé szigorú adatvédelmi jogszabályok lehetnek érvényben, mint a lakóhelyük szerinti országban, illetve ahol nincsenek ilyen jogszabályok. Az adatok feldolgozását a lakóhelyük szerinti országon kívül működő személyzet is végezheti, melynek tagjai számunkra vagy valamelyik alvállalkozónk számára végeznek munkát, például támogatási szolgáltatások biztosításával.

Amennyiben a Jelentkezési adatokat a jelentkezők lakóhelye szerinti országon kívülre továbbítjuk, megtesszük a jogszabályok által megkövetelt lépéseket a Jelentkezési adatok védelmét szolgáló kielégítő biztosítékok, valamint biztonságos és a jelen Közlemény szerinti kezelésüket garantáló intézkedések életbe léptetésére. Az EGT vagy az Egyesült Királyság területén tartózkodó jelentkezők kérhetik tőlünk a Jelentkezési adataik és adatvédelmi jogaik védelmére ezen körülmények között általunk életbe léptetett biztosítékok másolatát.

8. Joggyakorlás

A jelentkezőknek joguk lehet a Gunnebo által róluk tárolt Jelentkezési adatokhoz való hozzáféréshez, illetve azok helyesbítéséhez vagy törléséhez. Joguk lehet a Jelentkezési adataik bizonyos feldolgozási módjainak megtiltásához vagy korlátozásához is, és gépi beolvasásra alkalmas másolatot kérhetnek a Gunnebo rendelkezésre bocsátott Jelentkezési adataikról. Ne feledje, hogy a kapcsolattartási adatait Ön is módosíthatja online fiókjának Profiljában.

A fenti jogok valamelyikének gyakorlásával kapcsolatos igényeket a Gunnebo esetenként külön vizsgálja. Előfordulhatnak olyan körülmények, amelyek között – az adott helyen érvényes jogi szabályozásból következően vagy az adatvédelmi jogszabályok szerinti vonatkozó mentesség miatt – nem vagyunk kötelesek eleget tenni az igénylésnek.

9. Kapcsolatfelvétel

Ha a jelen Közleménnyel kapcsolatos bármely kérdésben további információkra van szüksége, vagy gyakorolni kívánja a fenti 8. szakasz szerinti jogait, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Gunnebo jogi csapatával a privacy@gunnebo.com címen.

Ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, ahogyan a Gunnebo a Jelentkezési adatait kezelte, joga van panaszt tenni az Ön esetében illetékes Adatvédelmi Hatóságnál. Aggályok esetén azonban inkább azt javasoljuk, a problémával először keresse meg a Gunnebót.

 

Utoljára frissítve: 2018.02.05.

Szószedet

Jelentkezési adatok                         
Az álláshelyekre jelentkezők Személyes adatai. 

Adatvédelmi Hatóság 

A személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos ügyekben illetékes felügyelő hatóság a Gunnebo és/vagy a Gunnebo csoport valamely vállalatának székhelye szerinti joghatóságban.
Európai Gazdasági Térség (EGT) 
Az EGT Izland, Liechtenstein és Norvégia mellett az Európai Unió összes tagállamát magában foglalja.  
Személyes adatok 
Azonosított vagy azonosítható magánszemélyhez kapcsolódó információk (vagyis a Gunnebo alkalmazottaival, a vele szerződésben álló felekkel, jelentkezőkkel, alvállalkozók és beszállítók alkalmazottaival, a termékeinket használó szerződő felekkel, vásárlókkal, ügyfelekkel és a weboldalunkat vagy szolgáltatási központjainak használó magánszemélyekkel kapcsolatos adatok).  Ide tartoznak többek között a nevek, címek, e-mail-címek, álláspályázatok, felhasználói fiókok adatai és a kapcsolattartási adatok. A Személyes adatok közé tartozhatnak a böngészési információk (pl. egy bizonyos cookie-hoz társított adatok) és IP-címek is, amennyiben az ilyen adatok magánszemélyhez köthetők.  
Alkalmazást megelőző ellenőrzések
Potenciális Gunnebo-alkalmazottakhoz kapcsolódó Személyes adatok, amelyek nem magától a jelentkezőtől, hanem más forrásból kerültek begyűjtésre. Például vezetői tisztségek, pénzügyi előzmények, képesítések és bűnügyi előélet. 

 Feldolgozás   Bármely művelet végzése a Személyes adatokkal; ide tartozik begyűjtésük, elérésük, tárolásuk, kombinálásuk más adatokkal, megosztásuk külső féllel, illetve akár törlésük.